DETEKCJA OLEJU
Systemy detekcji rozlewów oleju LDI ROW
Z siedzibą w Estonii, firma Laser Diagnostic Instruments opracowuje systemy analityczne do wykrywania substancji w czasie rzeczywistym. Łącząc fotonikę z oprogramowaniem analitycznym, produkty LDI wyróżniają się w wykrywaniu specyficznych cząsteczek w kompleksowych związkach chemicznych.

LDI pracuje nas technologiami teledetekcji od 1991 roku. Najbardziej zaawansowane produkty LDI oparte na systemach LiDAR, są montowane w samolotach oraz na okrętach. Pozwalają one one wykrywać wycieki oleju z obiektów i jednostek, które zatonęły lub znajdują się pod powierzchnią. Popyt na prostsze urządzenia, które wykrywają wczesne wycieki na powierzchni w czasie rzeczywistym, doprowadził firmę do opracowania bardziej kompaktowych modeli.

LDI posiada dziewięć podstawowych patentów i w dalszym ciągu rozwija swoje technologie wprowadzając innowacyjne rozwiązania. LDI dąży do zapewnienia bezpieczeństwa w procesach przemysłowych zarządzanych w sposób odpowiedzialny, w których pozostają zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Oferujemy systemy wczesnej detekcji wycieków i rozlewów oleju.

Detektor ROW produkowany jest przez estońską firmę Laser Diagnostic Instruments.

Detektor ROW wykorzystuje emisję wiązki światła UV oraz fluorescencję do detekcji oleju na powierzchni wody lub gruntu o warstwie nawet 1 µm z wysokości do 10 m.

Zmiana parametrów pracy w oprogramowaniu urządzenia pozwala na szeroki zakres konfiguracji i dostosowanie detektora do różnych warunków pracy.

ROW był początkowo zaprojektowany do monitorowania portów i przystani w krajach nadbałtyckich. Rozmawiając z różnymi ekspertami odkryliśmy, że urządzenie ma szereg zastosowań również w innych gałęziach przemysłu.


W listopadzie 2015 roku uruchomiliśmy pierwszy w Polsce system wczesnej detekcji zanieczyszczeń ropopochodnych dla portów Szczecin i Świnoujście. Aktualnie największe elektrociepłownie wykorzystują system detekcji do wykrywania awarii układów chłodzenia oleju turbinowego

Przejdź do strony producenta