WODÓR

Wodór pozwoli nam uwolnić potencjał odnawialnych źródeł energii

WODÓR – PALIWO PRZYSZŁOŚCI

Firma RB CONSULTING współpracuje z grupą NEL HYDROGEN, światowym liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań gazowych. Ponieważ zakup pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi staje się coraz bardziej powszechny wśród konsumentów na świecie, infrastruktura paliwowa rozwija się w szybkim tempie. To zwiększyło zapotrzebowanie na paliwo wodorowe. Przerabiając energię ze źródeł odnawialnych na wodór za pomocą elektrolizy wody PEM, na miejscu generatory gazu wytwarzają wodór, aby realizować cele emisji wolne od emisji dwutlenku węgla. Rosnące zapotrzebowanie na energię i globalne zainteresowanie redukcją emisji CO2 pobudziło bezprecedensowy rozwój technologii odnawialnych źródeł energii. Jednak sporadyczne przerwy w zasilaniu są powszechne w przypadku zasobów odnawialnych. Przechowywanie energii ułatwia okresowe przerwy w zasilaniu poprzez magazynowanie nadwyżki mocy generowanej przez zasoby odnawialne w czasach niskiego popytu oraz dystrybucję energii w okresach zwiększonego popytu. Pomaga to zrównoważyć obciążenie sieci energetycznej i zmniejszyć zależność od zasobów nieodnawialnych. Łącząc inteligentne sieci z zasobami odnawialnymi i rozwiązaniem do przechowywania energii, zapewniamy niezawodny sposób dostawy taniej energii, a co najważniejsze przyjaznej dla środowiska.

Przejdź do strony producenta